Aanvraag vergunning voor het vergroten van bestaande opening tussen woon en eetkamer aan Nachtegaallaan 11 2623GC Delft

Nachtegaallaan 11 2623GC Delft, het vergroten van bestaande opening tussen woon en eetkamer

02-05-2023

Wilt u meer informatie ontvangen over de aangevraagde vergunning? U kunt de stukken opvragen bij Klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14015 of via het formulier op www.delft.nl/contact.

Deze publicatie is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen over de aanvraag dan publiceren wij dat hier opnieuw. Pas dan kunt u eventueel bezwaar maken. Meer informatie daarover vindt u later bij de publicatie van de verleende vergunning.

Naar boven