Aanvraag vergunning voor het organiseren van een Carnavalsoptocht op vrijdag 17 februari 2023 in de omgeving van de van Wijkstraat te Huissen

APV en Bijzondere wetten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een evenementenvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Aanvraag Evenementenvergunning:

  • -

    IKC Het Sterrenbos, voor het organiseren van een Carnavalsoptocht op vrijdag 17 februari 2023 in de omgeving van de van Wijkstraat in Huissen 6851GM

Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvragen een informatief karakter.

Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) van gemeente Lingewaard.

Team VTH is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00u tot 17:00u. Het telefoonnummer is 026-3260111. Het e-mailadres is evenementen@lingewaard.nl

Naar boven