Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000042, Kievitsweg 20, 2983AE Ridderkerk, het verbouwen van de woning

Op 6 januari 2023 is een aanvraag Omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een aanbouw en vergroten dakkapel op het achterdakvlak locatie Kievitsweg 20, 2983AE Ridderkerk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2023-000042.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente ridderkerk via email vth@bar-organisatie.nl.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk.

Naar boven