Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, Z/23/135859, het tijdelijk plaatsen van een kantoorgebouw op het perceel Planthofsweg 77 te Almelo voor de duur van 5 jaar.

Op 28-04-2023 hebben wij een aanvraag Omgevingsvergunning regulier ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het onderdeel:

Bouw

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. De aanvraag ligt ter inzage in het stadhuis. Indien u de aanvraag wilt inzien, kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken via (0546) 541111. Tegen de ingediende vergunningaanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dat kan pas nadat er op een aanvraag om een Omgevingsvergunning regulier is beslist. Een beslissing op een aanvraag wordt een beschikking genoemd.

Naar boven