Gemeente Arnhem - besluit oneigenlijk gebruik openbare grond, schaftunit, biobox, opslag- en bouwafvalcontainer - Stadhoudersstraat 29

 

 

Oneigenlijk gebruik openbare grond

Voor: Bouwplaats (schaftunit, biobox, opslag- en bouwafvalcontainer) afgezet met bouwhek (4 parkeervakken)

Locatie: Stadhoudersstraat 29

Datum: 4 mei 2023 t/m 29 juni 2023

Dossiernummer: 172973

Verzenddatum besluit: 4 mei 2023

 

De mogelijkheid om bezwaar te maken

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit, bij college van burgemeester en wethouder een bezwaarschrift indienen (Postbus 9029, 6800 EL Arnhem).

 

Tevens kunt u, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

 

Naar boven