Pontanusstraat 2 Nijmegen: bouwobjectvergunning periode van 21-04-2023 tot 07-07-2023 - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 09-05-2023

Omschrijving: bouwobjectvergunning periode van 21-04-2023 tot 07-07-2023 (Pontanusstraat 2 Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwobject;

Zaaknummer: W.Z23.103455.01

Product: apv vergunning

Ontvangst: 18-04-2023

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 04-05-2023

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 15-06-2023

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 5 mei 2023 tot en met 15 juni 2023.

Toelichting:

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen.

Adres: postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 

Inzien openbare documenten:

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=248DA0ED-7E71-4D67-A539-97564F85D6A6

Naar boven