Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning vergunningvrij - Schweitzerlaan naast de Legmeerdijk (sectie O, nr. 7227) in Amstelveen

Zaaknummer Z23-008124

Gemeente Amstelveen heeft op 3 mei 2023 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een skatebaan. De locatie is Schweitzerlaan naast de Legmeerdijk (sectie O, nr. 7227) in Amstelveen. Het project is vergunningvrij.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. Bezoek voor de openstellingstijden de website van de gemeente.

Balie Bouwen en Vergunningen is uitsluitend op afspraak bereikbaar. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan via het telefoonnummer (020) 540 4911 onder vermelding van het zaaknummer Z23-008124.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op amstelveen.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 4 mei 2023 en bedraagt 6 weken.

Naar boven