10 januari 2023 aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat 6 in 't Zandt

10 januari 2023 voor het kappen van 4 bomen aan de Hoofdstraat 6 in 't Zandt.

Bent u het niet eens met een vergunning/ontheffing?

Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dat kan pas als de vergunning/ontheffing is verleend. Doe dit binnen 6 weken na datum van verzending. Vermeld in uw brief tegen welke vergunning/ontheffing u bezwaar maakt en leg duidelijk uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar naar: het college van B&W, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

Naar boven