Berg en Dalseweg 21 Nijmegen: bouwobjectenvergunning 01-05-2023 tot 30-06-2023 - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 08-05-2023

Omschrijving: bouwobjectenvergunning 01-05-2023 tot 30-06-2023 (Berg en Dalseweg 21 Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwobject;

Zaaknummer: W.Z23.103394.01

Product: apv vergunning

Ontvangst: 17-04-2023

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 03-05-2023

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 14-06-2023

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 4 mei 2023 tot en met 14 juni 2023.

Toelichting:

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen.

Adres: postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 

Inzien openbare documenten:

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=C456C896-0794-4C69-BF19-89D1257851FE

Naar boven