Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oude Garderenseweg 26 C

De gemeente heeft een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer W 22/430 voor het vergroten van de carport (afwijken bestemmingsplan) op locatie Oude Garderenseweg 26 C. De vergunning is verleend. Het besluit heeft betrekking op de volgende activiteit:

  • afwijken bestemmingsplan

Inzage op afspraak

Om de beschikking met bijhorende stukken te zien kunt u contact opnemen met gemeente Putten via (0341) 359 611.

Bezwaartermijn: zes weken vanaf 13 januari 2023

Belanghebbenden kunnen een bezwaar indienen. De temijn voor het indienen van een bezwaar duurt 6 weken en start op 13 januari 2023 (dit is de dag na verzending van het besluit). Stuur het bezwaar naar het college van burgemeester en wethouders; Postbus 400, 3880 AK in Putten.

Naar boven