Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Moleneind 32 te Kortenhoef

De gemeente Wijdemeren heeft op 12 januari 2023 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een brug op de locatie Moleneind 32 te Kortenhoef te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken (zaaknummerZ.75759).

De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Het verlengen van de beslistermijn is geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend.

Naar boven