Geweigerde omgevingsvergunning met reguliere procedure, het kappen van een eik, Veldhuisweg 4 7955PP IJhorst, [SHT02S01497] Staphorst S 1497

Geweigerde omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z/STH22/015999

Verzenddatum besluit: 12 januari 2023

Locatie: Veldhuisweg 4 7955PP IJhorst, [SHT02S01497] Staphorst S 1497

Projectomschrijving: het kappen van een eik

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

De afgegeven omgevingsvergunning kunt u inzien bij het Omgevingsloket (op afspraak).

Naar boven