Aanvraag omgevingsvergunning, Het kappen van een kastanjeboom, De Witte Bergen 61 7955PX IJhorst, [SHT02C03223] Staphorst C 3223

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z/STH23/016313

Ingekomen: 12-01-2023

Locatie: De Witte Bergen 61 7955PX IJhorst, [SHT02C03223] Staphorst C 3223

Projectomschrijving: Het kappen van een kastanjeboom

De aanvraag is in te zien bij het Omgevingsloket (op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Naar boven