Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001208, Prisma 23, 3162XM Rhoon, het plaatsen van een dakkapel op het rechterzijdedakvlak

Op 17 april 2023 is een aanvraag Omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op het rechterzijdedakvlaklocatie Prisma 23, 3162XM Rhoon. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2023-001208. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Albrandswaard via email vth@bar-organisatie.nl.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard.

Naar boven