Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Westdijk 18 in Heinkenszand

De gemeente heeft op 11 januari 2023 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer HZ_WABO-2022-1168 voor een omgevingsvergunning op locatie Westdijk 18 in Heinkenszand te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met cvp@borsele.nl of telefoonnummer: 0113-238383.

Naar boven