Melding sloop niet akkoord, het gedeeltelijk slopen van het pand, Tanthofdreef 3 2623EW Delft

Tanthofdreef 3 2623EW Delft, het gedeeltelijk slopen van het pand,

Wilt u meer informatie ontvangen over deze melding? U kunt de stukken opvragen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14015 of via het formulier op www.delft.nl/contact.

Deze publicatie is bedoeld om u te informeren. Tegen een melding (of een niet-akkoord) kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven