Vergunning verleend - wijziging terrasvergunning - Houtstraat 75 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 13-01-2023

Omschrijving: Terrasvergunning (Houtstraat 75 6511 JM Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.153503

Product: Terrasvergunning

Ontvangst: 15-08-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 11-01-2023

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 22-02-2023

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 11 januari 2023 tot en met 22 februari 2023.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven