Hogelandseweg 13 te Nijmegen: OBM t.b.v. activiteiten autodemontage - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

Gepubliceerd op: 13-01-2023

Omschrijving: OBM t.b.v. activiteiten autodemontage (Hogelandseweg 13 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Milieu;

Zaaknummer: W.Z22.109271.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 04-12-2022

Verlengingsbesluit verzonden: 11-01-2023

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Beslistermijn verlengd

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

Wanneer neemt gemeente Nijmegen een besluit over de aanvraag van de vergunning? Gemeente Nijmegen heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op bovenstaande ontvangstdatum. Gemeente Nijmegen stelt de beslissing hierover uit met 6 weken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceert gemeente Nijmegen een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=512BE0E9-362B-4A42-8F5E-C2ECBD6CEADF

Naar boven