Aanvraag omgevingsvergunning plaatsen dakkapel, Tiendschuurstraat 123 8043XZ Zwolle [0193ESUITE815072023]

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: 0193ESUITE815072023

Ingekomen: 12-04-2023

Locatie: Tiendschuurstraat 123 8043XZ Zwolle

Projectomschrijving: het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

U kunt de stukken op het Stadskantoor inzien na een telefonische afspraak met een medewerker van de sectie Vergunningen, bereikbaar op telefoonnummer 14038. De aanvraag kan op verzoek ook digitaal worden toegezonden. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar omgevingsvergunning@zwolle.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Heeft u vragen over de aanvraag of wilt u een zienswijze indienen tegen de aanvraag, dan kunt u bellen met 14038 en, onder vermelding van het zaaknummer, vragen naar de medewerker die de aanvraag behandelt. Deze kan uw vragen beantwoorden en geeft uitleg over de procedure en hoe en wanneer u uw zienswijze kunt indienen. Dat kan per e-mail, brief of mondeling. Als u van plan bent een zienswijze in te dienen, neem dan binnen 2 weken na de datum van deze publicatie contact met ons op. Zo voorkomt u dat uw zienswijze mogelijk niet betrokken kan worden bij de besluitvorming. Uw zienswijze kunt u per mail sturen naar omgevingsvergunning@zwolle.nl. Een brief kan worden gericht aan: afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Naar boven