Verlenging beslistermijn voor het tijdelijk afwijken (5 jaar) voor de binnen- en buitenopslag van kozijnen aan Bergerdensestraat 2 B te Huissen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beslistermijn voor de volgende aanvragen voor een Omgevingsvergunning hebben verlengd.

Zaakid

Omschrijving

Adres

Besluit

Datum ondertekening

Datum verzending

ODRA22AB1720

Tijdelijk afwijken (5 jaar) binnen- en buitenopslag van kozijnen

Bergerdensestraat 2 B te Huissen

Verlengd

26-12-2022

26-12-2022

Naar boven