Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vastgesteld beeldkwaliteitsplan Zaltbommel, De Wielewaal

 

 

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft in zijn vergadering van 16 maart 2023 het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is vastgesteld als, en opgenomen in de bestaande welstandsnota van de gemeente Zaltbommel.

In het beeldkwaliteitsplan staan de contouren van de gewenste ruimtelijke uitstraling van het gebied.

 

Begrenzing van het gebied

Het gebied beslaat het plangebied van bestemmingsplan Zaltbommel, De Wielewaal.

 

Inzage

Het beeldkwaliteitsplan ligt met ingang van donderdag 13 april 2023 tot en met woensdag 24 mei 2023 ter inzage

 

Geen reactie mogelijk

Op grond van artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen dit besluit.

Deze aanvulling op de welstandsrichtlijnen treden één dag na deze bekendmaking in werking.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling leefomgeving.

Naar boven