VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN 2 DAKKAPELLEN, IT WEIDLÂN 14 AKKRUM

 

Het plaatsen van 2 dakkapellen op een woning op het perceel It Weidlân 14 te Akkrum (indieningsdatum 18-11-2022).

 

De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd. Tegen het verlengen van de beslistermijn staat geen bezwaar open.

 

Naar boven