Barbarossastraat 28 Nijmegen: bouwobjecten vergunning 24-04-2023 tot 02-06-2023 - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 03-04-2023

Omschrijving: bouwobjecten vergunning 24-04-2023 tot 02-06-2023 (Barbarossastraat 28 Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwobject;

Zaaknummer: W.Z23.102262.01

Product: apv vergunning

Ontvangst: 10-03-2023

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 30-03-2023

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 11-05-2023

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 31 maart 2023 tot en met 11 mei 2023.

Toelichting:

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen.

Adres: postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 

Inzien openbare documenten:

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=CCE0171B-4D16-4360-AA80-139EBAB35CE2

Naar boven