Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning 't Laantje 3 en 4 te Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft op 9 januari 2023 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van acht bomen en het maken van een uitweg ter hoogte van op de locatie 't Laantje 3 en 4 te Loosdrecht te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken (zaaknummer Z.75563).

De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Kap

  • Inrit/Uitweg

Procedure

Het verlengen van de beslistermijn is geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend.

Naar boven