Vastgesteld bestemmingsplan Flerdeweg 6a, Leur

Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 november 2022 het bestemmingsplan ‘Partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied en herziening 2014 (geconsolideerde versie), eerste bedrijfswoning Flerdeweg 6a Leur’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan voorziet in de realisatie van een bedrijfswoning op het perceel aan de Flerdeweg 6a te Leur.

Ter inzage

Het bestemmingsplan is op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl. Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBFlerdeweg6a-VG01.

Beroep Bestemmingsplan

De termijn voor het instellen van een beroep tegen het vaststellingsbesluit bedraagt zes weken en vangt aan op19 januari 2023. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.

Voorlopige voorziening

Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat indien u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Wijchen, 18 januari 2023

Burgemeester en wethouders van Wijchen

R. Helmer-Englebert, burgemeester

J. te Boekhorst, secretaris

Naar boven