Aanvraag omgevingsvergunning voor het omzetten van twee algemene ruimten naar twee bedkamers aan Valklaan 3, 2342EB Oegstgeest

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Valklaan 3, 2342EB Oegstgeest - het omzetten van twee algemene ruimten naar twee bedkamers (24-03-2023/ 7685949)

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen. Wilt u ze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.

Naar boven