Rectificatie vaststellen bestemmingsplan ‘’Kerkstraat 19-23’’

Op 14 december 2022 heeft de Gemeenteraad het bestemmingsplan ‘’Kerkstraat 19-23’’ vastgesteld. De initiatiefnemer wil aan de Kerkstraat 19-23 twintig (20) appartementen realiseren met bijbehorende parkeerplaatsen in een hof. Negen (9) woningen worden in de goedkope- en middel dure sector gerealiseerd en elf (11) appartementen in de dure sector. De appartementen worden levensloopbestendig en zijn hierdoor geschikt voor verschillende doelgroepen (zowel starters als senioren).

Helaas blijkt dat het uitwerkingsplan door technische redenen niet op tijd op de gemeentelijke website www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl kon worden gepubliceerd. Het plan had namelijk op 4 januari 2023 zichtbaar moeten zijn.

Nieuwe datum en termijn

De nieuwe datum voor het publiceren van het bestemmingsplan is 11 januari. Omdat het bestemmingsplan een week later wordt gepubliceerd wordt ook de periode waarin u beroep kunt instellen met een week verlengd. Vanaf 11 januari 2023 kunt u via de gemeentelijke website www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen het bestemmingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het bestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BPkerkstraat19en23-0401).

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

    • als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, òf;

    • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief uiterlijk 23 februari 2023 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 24 februari 2023. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 24 februari 2023, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres ro@waddinxveen.nl.

Waddinxveen, 11 januari 2023

Naar boven