Vergunning verleend - evenementenvergunning - Vierdaagseactiviteiten De Vereeniging - 15 t/m 21 juli 2023 - Keizer Karelplein 2D te Nijmegen

Gepubliceerd op: 28-03-2023

Omschrijving: Evenementenvergunning (Keizer Karelplein 2 D 6511 NC Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z23.012381

Product: Evenementenvergunning

Ontvangst: 26-01-2023

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 24-03-2023

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 05-05-2023

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 24 maart 2023 tot en met 05 mei 2023.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven