Vergunning verleend - exploitatievergunning droge horeca - Molenstraat 118 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 28-03-2023

Omschrijving: Exploitatievergunning droge horeca (Molenstraat 118 6511 HL Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z23.004678

Product: Exploitatievergunning droge horeca

Ontvangst: 11-01-2023

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 24-03-2023

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 05-05-2023

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 24 maart 2023 tot en met 05 mei 2023.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven