voorbereidingsbesluit Bloemendal IIA en Peutweg

De raad heeft in zijn vergadering van 22 maart 2023 verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied Bloemendal IIA en de percelen Peutweg ten noordwesten van de kern Barneveld, kadastraal bekend gemeente Barneveld, sectie H, nummers 305, 310, 311, 314, 316, 317 (alle gedeeltelijk).

Het voorbereidingsbesluit treedt op 23 maart 2023 in werking en ligt vanaf die datum voor een ieder ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen het voorbereidingsbesluit. U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u het plan zonder afspraak bij de receptie van het gemeentehuis inzien.

Heeft u vragen over het plan, dan kunt u individueel een afspraak maken via onze website https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335 om het plan in te zien en toelichting hierop te krijgen. U kunt uw vragen ook mailen naar rodigitaal@baneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is de verbeelding van het voorbereidingsbesluit in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.9009-0001

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.9009-0001

Indien u vragen heeft, neemt u dan contact op met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 494 335.

 

Barneveld, 24 maart 2023.

Naar boven