Aanvraag omgevingsvergunning voor het inrichten van een bouwplaats op 3 parkeervakken, Middencirkelstraat 2, 1433DB Kudelstaart

Gemeente Aalsmeer heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor het inrichten van een bouwplaats op 3 parkeervakken op locatie Middencirkelstraat 2, 1433DB Kudelstaart. Het betreft de volgende activiteit(en):

  • het bouwen van een bouwwerk

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000013.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat Gemeente Aalsmeer u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het zaaknummer Z2023-00000013. In een later stadium kunt u eventueel een zienswijze, een bezwaarschrift of een beroepschrift indienen. Wanneer een besluit wordt genomen, publiceert de gemeente een nieuw bericht.

 

 

Naar boven