het organiseren van een evenement 'Cyclingclass.nl Testdag Zeeland' op 29 april 2023 in Heinkenszand te Plein achter de Stenge bij de Kraaiendijk - HZ_EVE-2023-198

De burgemeester van Borsele maakt bekend dat hij de volgende vergunning op 21 maart 2023 heeft verleend:

het organiseren van een evenement 'Cyclingclass.nl Testdag Zeeland' op 29 april 2023 in Heinkenszand te Plein achter de Stenge bij de Kraaiendijk.

Tegen deze verleende vergunning kan gedurende zes weken na de verzonden beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.borsele.nl/bezwaarschrift

 

 

 

Naar boven