Opschorting beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, zaaknummer Z/22/132883, het plaatsen van een carport, Jan van Galenstraat 4 7603VT Almelo, 23 maart 2023.

Opschorting beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Kenmerk: Z/22/132883

Uiterlijke besluitdatum: 12 mei 2023

Locatie: Jan van Galenstraat 4 7603VT Almelo

Projectomschrijving: het plaatsen van een carport Jan van Galenstraat 4 te Almelo

De behandeltermijn van de Omgevingsvergunning regulier is opgeschort op verzoek van de aanvrager. De uiterste nieuwe beslisdatum staat vermeld.

Naar boven