Gemeente Arnhem - Besluit ontheffing sluitingstijden/kwartaalmelding,

 

Ontheffing sluitingstijden/kwartaalmelding

 

Voor: Koffiehuis Kervan Saray

Locatie: Driekoningendwarsstraat 2 A

Betreft: ontheffing sluitingstijden voor 1 uur langer open tijdens ramadan 22 maart 2023 tot en met 22 april 2023, maandag tot donderdag tot 02:00 uur en vrijdag, zaterdag en zondag tot 03:00 uur

Zaaknummer: 114547

 

De mogelijkheid om bezwaar te maken

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, bij college van burgemeester en wethouder een bezwaarschrift indienen (Postbus 9029, 6800 EL Arnhem).

 

Tevens kunt u, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

 

Naar boven