Aanvraag omgevingsvergunning Nieuwe Laan 101B 1068CB Amsterdam

Adres: Nieuwe Laan 101B 1068CB Amsterdam

Omschrijving: vervangen van kunststofkozijnen met dubbel glas door kunststofkozijnen met tripple glas

Datum ontvangst: 21-03-2023

Zaaknummer: Z2023-NW000882

OLO nummer: 7674369

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Naar boven