Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het plaatsen van een warmtepomp aan Kuikensweg 14A te Beverwijk

 • 2022WB0276 Kuikensweg 14A te Beverwijk, plaatsen warmtepomp, buiten behandeling gesteld op 16 maart 2023.

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u het niet eens bent met één van deze besluiten, met uitzondering van de bekendmaking van aanvragen omgevingsvergunning, kunt u hiertegen binnen zes weken na de datum van bekendmaking (zoals vermeld bij de afgegeven omgevingsvergunningen) aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat:

 • a.

  de datum van het bezwaarschrift;

 • b.

  uw naam en adres;

 • c.

  tegen welk besluit u bezwaar maakt;

 • d.

  wat u bezwaren zijn.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan de burgemeester en wethouders van Beverwijk.

Tegen aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Mocht u het oneens zijn met de aangevraagde activiteiten raden wij u aan om de bekendmakingen van de genomen besluiten in de gaten te houden.

Op www.beverwijk.nl/bekendmakingen kunt u zich abonneren op alle bekendmakingen in uw (postcode)gebied. U ontvangt dan automatisch die bekendmakingen (ook van andere overheden) die betrekking hebben op uw buurt in uw eigen mailbox.

Beverwijk, 23-03-2023 De burgemeester voornoemd,

M.E. Smit

Naar boven