Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Melis Stokelaan 40 te Beverwijk

  • 2023WB0040, Melis Stokelaan 40 te Beverwijk , Dakkapel, ontvangen 20-03-2023,

Tegen aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Mocht u het oneens zijn met de aangevraagde activiteiten raden wij u aan om de bekendmakingen van de genomen besluiten in de gaten te houden.

Op www.beverwijk.nl ( kopje bekendmakingen onder ‘Publicaties) kunt u zich abonneren op alle bekendmakingen in uw (postcode)gebied. U ontvangt dan automatisch die bekendmakingen (ook van andere overheden) die betrekking hebben op uw buurt in uw eigen mailbox.

Beverwijk, 23-03-2023

De burgemeester voornoemd,

M.E. Smit

Naar boven