Vergunning verleend - aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten - Daalseweg 361 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 23-03-2023

Omschrijving: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten (Daalseweg 361 6523 CC Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z23.039758

Product: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Ontvangst: 14-03-2023

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 21-03-2023

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 02-05-2023

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 21 maart 2023 tot en met 02 mei 2023.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven