Boarnsweachsterdyk 25 te Boornzwaag: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van vervangende nieuwbouw (OV 20210662)

Op 30-12-2022 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 13-02-2023. De aanvraag betreft het realiseren van vervangende nieuwbouw.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven