Lytse Jerden 1 (CH30) te Sloten: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning Bouwen van een vervangende bedrijfswoning (OV 20220383)

Op 03-01-2023 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 27-02-2023. De aanvraag betreft het bouwen van een vervangende bedrijfswoning.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven