Scharren 16 te Scharsterbrug: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een OBM voor afvalstoffen (OV 20220748)

Op 13-12-2022 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 27-02-2023. De aanvraag betreft het plaatsen van een OBM voor afvalstoffen.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven