Toestemming voor De Goudse Lichtfabriek voor het inrichten en gebruiken van een terras op de locatie Hoge Gouwe 189, 2801LE Gouda

De burgemeester van de gemeente Gouda heeft op basis van artikel 2:9 lid 9 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020 de volgende toestemming verleend:

De Goudse Lichtfabriek mag een terras inrichten en gebruiken op de locatie Hoge Gouwe 189, 2801LE Gouda.

De vergunning is verzonden op 9 januari 2023. Het zaaknummer van de vergunning is 532128.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit besluit of wilt u deze inzien? Dan kunt ons bellen op telefoonnummer 14 0182. Vraag naar Team Bijzondere wetten.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt binnen 6 weken na 9 januari 2023 bezwaar maken. U kunt dit via www.gouda.nl doen. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Als u het online bezwaarformulier niet wilt gebruiken leest u op onze website hoe u per post bezwaar kunt maken, of bel ons op telefoonnummer 14 0182.

Naar boven