Agenda van de raadsvergadering “de raad Besluit” op 27 maart

 

Op maandag 27 maart is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering in kamer 1.04 ABC van het Oude Raadhuis, Markt 1. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raadsleden. De vergadering begint om 19.30 uur en deze kunt u volgen vanaf de publieke tribune. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

• Benoeming mevr. C.H.M. Bon-Jansen als burgerlid voor D66

• Waarborgfonds Veiligheidsregio’s

• Raadsvoorstel opgave huisvesting statushouders en opvang asielzoekers

• Raadsvoorstel definitief besluit verklaring van geen bedenkingen Zwartenbergseweg 17

U kunt de vergadering ook rechtstreeks meeluisteren!

Op de pagina https://etten-leur.raadsinformatie.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Agenda

Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 27 maart. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 27 maart 2023 op ‘Raad Besluit’).

Naar boven