Jeen Hornstraweg 18 te Wijckel: aanvraag vergunning terugsnoeien van de elzen-wal naast de kas en volledig opruimen van alle wildgroei op het terrein

Op 04-jan-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het terugsnoeien van de elzen-wal naast de kas en volledig opruimen van alle wildgroei op het terrein.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven