Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Tolhuislaan 3

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen. De publicatie van de ingediende aanvraag heeft enkel een informatief karakter.

 

Datum ingekomen: 16 maart 2023

Intern kenmerk: 202 3 OG0 1 55 - 01

Omschrijving project: Het vervangen van houten kozijnen voor kunststof kozijnen

Locatie: Tolhuislaan 3

Postcode: 48 75AH

U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat wij een besluit hebben genomen.

Naar boven