Gemeente Zeewolde, verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Schepenveld 9, voor het in- en extern renoveren van een pand

Wij hebben voor de op 20 januari 2023 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het in- en extern renoveren van een pand, op locatie Schepenveld 9, de beslistermijn verlengd tot 28 april 2023. De aanvraag heeft dossiernummer: 23Z0000299.

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 22 maart 2023 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Indien u vragen heeft, neem dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente. Dit kan via zeewolde.nl/contact.

 

Naar boven