Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Orion 12, voor het plaatsen van kozijnen in hoekbalkon

Wij hebben op 15 maart 2023 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van kozijn in hoekbalkon, activiteit *1, op de locatie Orion 12. De aanvraag heeft dossiernummer 23Z0000794.

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 22 maart 2023 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Indien u vragen heeft, neem dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente. Dit kan via zeewolde.nl/contact. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken

 

Naar boven