Kennisgeving verlengen beslistermijn Noordhoef nabij 169-183 in Gouda

Op 7 februari 2023 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Gouda besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met kenmerk V-2022-006706 voor het vellen van één boom op de locatie Noordhoef nabij 169-183 in Gouda te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Naar boven