Gemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning Healthy Fest

Naam evenement: Healthy Fest

Naam organisator: Healthy Fest B.V.

Datum: 3 juni 2023 en 4 juni 2023

Locatie: Scoutinglandgoed Zeewolde, Nulderpad 5

Zaaknummer: [66148

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 21 maart 2023 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan:

 

 

Naar boven