Vergunning verleend - alcoholvergunning - Dommer v Poldersveldtweg 71 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 17-03-2023

Omschrijving: Alcoholvergunning (Dommer v Poldersveldtweg 71 6523 CW Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z23.007759

Product: Alcoholvergunning

Ontvangst: 17-01-2023

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 15-03-2023

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 26-04-2023

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 15 maart 2023 tot en met 26 april 2023.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven